Agnieszka Biedka

 

Tłumaczenia ustne konferencyjne i pisemne specjalistyczne

N I E M I E C K I    i   A N G I E L S K I

 


deutsch
polski     


     Strona główna

     Tłumaczenia ustne

     Tłumaczenia pisemne

      Cennik

      Profil

      Kontakt

      Impressum

Tłumaczenia ustne

niemiecki → polski, polski → niemiecki, angielski → polski*

* W razie potrzeby pomogę również w zalezieniu tłumaczy innych języków.

 
 • Tłumaczenie symultaniczne
  Informacje ogólne: tłumaczenie oraz tłumaczone wystąpienie mają miejsce w tym samym czasie. Możliwe jest tłumaczenie na kilka języków równocześnie. Tłumaczenie nie powoduje wydłużenia spotkania. Tłumacze pracują w zespole najczęściej dwuosobowym.
  Wyposażenie techniczne: kabiny do tłumaczenia (w przypadku zwiedzania zakładów produkcyjnych, warsztatów itp. zastosować można przenośny system dystrybucji tłumaczenia).
  Zastosowanie: spotkania wymagające tłumaczenia na kilka języków równocześnie (spotkania międzynarodowe: konferencje, kongresy, seminaria, zwiedzanie zakładów produkcyjnych, warsztaty, szkolenia itp.)
  .

 • Tłumaczenie konsektywne
  Informacje ogólne: tłumaczenie ma miejsce po wystąpieniu mówcy. Tłumaczenie powoduje wydłużenie czasu spotkania.
  Zastosowanie: spotkania wymagające tłumaczenia na jeden język (uroczyste wystąpienia na bankietach i galach, wykłady, prezentacje produktów, konferencje prasowe itp.).

 • Tłumaczenie szeptane (tzw. chuchotage)
  Informacje ogólne: tłumaczenie oraz tłumaczone wystąpienie mają miejsce w tym samym czasie. Możliwe jest tłumaczenie na kilka języków równocześnie. Tłumaczenia słuchać mogą maksymalnie 2 osoby. Tłumacz siedzi bezpośrednio w pobliżu słychaczy. W przypadku długich spotkań tłumacze pracują w zespole, w przypadku więcej niż dwóch słuchaczy zastosować można przenośny system dystrybucji tłumaczenia.
  Wyposażenie techniczne: ewentualnie przenośny system dystrybucji tłumaczenia.
  Zastosowanie: spotkania wymagające tłumaczenia na jeden język dla 1-2 osób (negocjacje i rozmowy, warsztaty i szkolenia, zwiedzanie zakładów produkcyjnych itp.).

 • Tłumaczenie negocjacji
  Informacje ogólne: krótkie wypowiedzi tłumaczone są w trakcie rozmowy na oba języki na zmianę. Taka forma tłumaczenia ma zastosowanie w przypadku małych grup.
  Zastosowanie: spotkania wymagające tłumaczenia na jeden język z częstą zmianą mówcy (rozmowy biznesowe, negocjacje, spotkania, rozmowy w urzędach itp.).

 

Chętnie udzielę odpowiedzi na wszelkie pytania albo przygotuję bezpłatnie ofertę (info@agnieszka-biedka.de).

Tłumaczenia ustne i pisemne l język niemiecki i angielski l mobile: +49 176 67727736 l e-mail: info@agnieszka-biedka.de